minunmedia

Arvonnan säännöt

  1. Arvonnan järjestäjä on Digitalist Group Oy (y-tunnus: 0997039-6), Arkadiankatu 2, 00101 Helsinki.
  2. Arvontaan voivat osallistua kaikki minunmedia-lukijayhteisöön kutsun saaneet rekisteröityneet käyttäjät tai siitä kiinnostuneet yksityishenkilöt. Rekisteröityneet käyttäjät ja yksityishenkilöt voivat osallistua arvontaan vain kerran. Arvontaan eivät kuitenkaan voi osallistua Otavamedia Oy:n eikä näiden omistuksessa kokonaan tai osittain olevien yritysten sekä kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden yritysten henkilökunta eivätkä heidän perheenjäsenensä.
  3. Arvontaan osallistutaan täyttämällä minunmedia-lukijayhteisön liittymislomake internetissä. Lomake on saatavilla vain kutsun saaneille ja sitä ei saa edelleen toimittaa.
  4. Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan erilaisia palkintoja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin vastaaviin.
  5. Palkinnot toimitetaan vain Suomessa oleviin osoitteisiin järjestäjän kustannuksella. Palkinnon saaja vastaa kaikista muista tavarapalkinnon käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
  6. Arvonnan järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.  Järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä vioista tai muista syistä, jotka saattavat estää tai haitata henkilön mahdollisuutta osallistua tähän arvontaan.
  7. Järjestäjä sitoutuu maksamaan näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista aiheutuvat mahdolliset verot.
  8. Yhteystietoja käytetään ainoastaan minunmedia-lukijayhteisöön liittyvään viestintään ja/tai palkkioiden toimittamiseen.
  9. Kaikki arvontaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.
  10. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.