minunmedia

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Otavamedia Oy
Osoite: Maistraatinportti 1 00015 OTAVAMEDIA

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö: Jori Juuti
Yritys: Digitalist Group Oy
Osoite: Arkadiankatu 2, 00100 Helsinki
Sähköposti: tutkimus@minunmedia.fi

3. Rekisterin nimi

Minunmedia-lukijayhteisön käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelun käyttötarkoitus on kerätä jäsenten mielipiteitä Otavamedian lehtien sisältöä ja palveluita koskien. Minunmedia -lukijayhteisön jäsenenä saat 1-4 kutsua kuukaudessa kyselyihin. Kyselyt liittyvät sisältöjen kehittämiseen (esim. tekeillä oleviin juttuaiheisiin, palveluiden hinnoitteluun) sekä lehdessä tai verkossa olevaan mainontaan. Saatuja vastauksia käsitellään anonyymisti.

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään lukijayhteisön kyselyiden kohdentamiseen, lukijayhteisön ylläpitoon, palkkioiden toimittamiseen sekä muihin vastaaviin perusteltuihin käyttötarkoituksiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Otavamedia Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Otavamedia Oy:n yhteistyökumppaneiden mielipide- tai markkinatutkimukseen sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin se takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

1) Käyttäjän antamat henkilötiedot
     a) Käyttäjätunnus
     b) Sähköpostiosoite
     c) Puhelinnumero
     d) Osoitetiedot
     e) Muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

2) Käyttäjän antamat sosiodemograafiset tiedot
     a) Sukupuoli
     b) Syntymävuosi
     c) Sosioekonominen asema
     d) Koulutusaste
     e) Ammatti
     d) Lasten määrä ja iät

3) Kyselytutkimustiedot
     a) käyttäjän vastaukset kyselyihin tai muihin yhteisössä toteutettuihin aktiviteetteihin (esim. verkkokeskustelut)

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti kootusti. Rekisterinpitäjä ei yhdistä käyttäjän antamia henkilötietoja (ryhmä 1) muihin tietoihin (ryhmä 2-3), ilman käyttäjän suostumusta tai pyyntöä, tai ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Minunmedia-lukijayhteisössä tietoja kerätään rekisteröitymislomakkeen, käyttäjän vastaamien kyselyjen, minunmedia-yhteisöjen keskustelujen tai muiden tutkimusaktiviteettien kautta lukijayhteisössä sekä Otavamedian tilaajarekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimin tavoin. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin se takaa sopimusjärjestelyin, että alihankkijoille siirrettyjä henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Rekisterin käyttöön oikeutetulla  käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalveluun ja/tai tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

9. Rekisterin tarkistusoikeus, tarkistusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Tarkistusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisteriasioista vastaavalle henkilölle kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Tarkistuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisteriasioita hoitavan henkilön  toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkistuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkistuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Henkilöllä on koska tahansa mahdollisuus irtisanoutua minunmedia-lukijayhteisön jäsenyydestä ilmoittamalla siitä minunmedia.fi sivustolla. Tällöin henkilötiedot poistetaan rekisteristä.