minunmedia

Säännöt

1. Minunmedia-lukijayhteisö

Minunmedia-lukijayhteisöllä tarkoitetaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia) toteuttamaa verkon yli toimivaa lukijayhteisöä, jota hallinnoi Otavamedian toimeksiannosta Digitalist Group Oy.

2. Jäsenyys

Minunmedia-lukijayhteisön jäsenet ovat Otavamedian aikakauslehtien sisältöjen ja mainonnan kehittämisestä kiinnostuneita yli 15-vuotiaita Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. Lukijayhteisön jäsenenä ei voi olla henkilöitä, jotka työskentelevät markkinatutkimusyrityksissä tai tekevät markkinatutkimukseen rinnastettavia toimeksiantoja.

3. Tutkimusaktiviteetit

Minunmedia-lukijayhteisön jäsen kutsutaan 1-4 kertaa kuukaudessa vastamaan lehdessä olevaa mainontaa tai toimituksellista sisältöä koskeviin kyselyihin. Lisäksi jäseniä voidaan kutsua mukaan muihin tutkimusaktiviteetteihin, esimerkiksi osallistumaan verkkokeskusteluun. Tutkimuskutsut lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla ja tarvittaessa tekstiviestillä, josta jäsen voi osallistua tutkimukseen kirjautumalla tunnuksillaan minunmedia -lukijayhteisöön. Osa tutkimusaktiviteeteista voi olla sellaisia, joihin kutsutaan vain valittu joukko minunmedia-lukijayhteisön jäsenistä.

4. Tutkimusaktiviteetteihin osallistuminen

Tutkimuksiin saa osallistua vain minunmedia-lukijayhteisöön kuuluva jäsen. Vastaaminen on aina vapaaehtoista. Vastauksen tulee olla totuudenmukainen ja perustua vastaajan omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Jokainen jäsen pitää huolen kuitenkin siitä, että vastaukset ovat asiallisia eivätkä ne ole sisällöltään loukkaavia (tässä erityisesti kiroilu tai rasistiset mielenilmaisut).

5. Vastaajapalkkiot ja muut korvaukset

Tutkimuksiin vastanneiden ensisijaisena palkkiona on olla vaikuttamassa vastauksillaan lehden sisällön ja siinä olevan mainonnan kehittämiseen.

Tämän lisäksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kuukausittain palkintoja. Arvonta suoritetaan kuukauden viimeisenä päivänä ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Voittajien etunimi ja asuinpaikka voidaan myös julkaista minunmedia-lukijayhteisössä.

Arvonnan voittajilla on kulloinkin mahdollisuus valita haluamansa palkinto annetuista vaihtoehdoista. Arvontojen tiedot ja palkinnot julkaistaan minunmedia-lukijayhteisössä. Tutkimusaktiviteeteista riippuen vastaajapalkintoina voi olla myös henkilökohtaisia palkintoja, näistä tiedotetaan erikseen tutkimusten yhteydessä.

Lukijayhteisön jäsen vastaa kaikista mahdollisista lukijayhteisöön osallistumisesta liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi internetliittymän kustannuksista, laite-, ohjelmisto- tai muista vastaavista kustannuksista.

6. Luottamuksellisuus

Minunmedia-lukijyhteisössä tehdyt tutkimusaktiviteetit noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä kansainvälisen markkinatutkimusalan kattojärjestön ESOMARin sääntöjä ja periaatteita. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti eikä vastauksia tarkastella yksittäin tai yhdistetä vastaajan nimeen tai yhteystietoihin ilman hänen etukäteistä suostumustaan.

7. Salasanat

Minunmedia-lukijayhteisön tutkimusaktiviteetteihin osallistuminen edellyttää kirjautumistunnusta sekä salasanaa, jonka jäsen voi itse määrittää kirjautuessaan lukijayhteisöön ensimmäisen kerran tai muuttaa minunmedia-lukijayhteisön sisällä kohdasta ”omat tiedot”. Jokainen jäsen vastaa tunnusten ja salasanojen huolellisesta säilytyksestä ja tietoturvasta.

8. Immateriaalioikeudet

Minunmedia-lukijayhteisön jäsenen antamat vastaukset ja muut aineistot ovat Otavamedian omaisuutta. Jokainen jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Otavamedian käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot (esimerkiksi valokuvat).

Lukijayhteisön sivustolla olevat aineistot ja tiedot on tarkoitettu ainoastaan lukijayhteisön tutkimusaktiviteetteihin osallistumiseen, eikä jäsen saa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Käyttäjä, joka loukkaa tässä mainittuja immateriaalioikeuksia, vastaa Otavamedialle ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

9. Henkilötiedot

Rekisteriseloste ja informaatio (henkilötietolain 523/99 10 § ja 24 §) rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa sivustolta www.minunmedia.fi/rekisteriseloste.

10. Vastuunrajoitukset ja korvausvelvollisuus

Otavamedia ja sen yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia minunmedia-lukijayhteisössä julkaistujen tai jäsenten antamien tietojen sisältöjen oikeellisuudesta tai puutteista. 

11. Jäsenyyden irtisanominen

Minunmedia-lukijayhteisöön osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi irtisanoutua milloin tahansa www.minunmedia.fi sivuston ”omat tiedot” osiossa. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella erikseen. Tällöin henkilötiedot poistetaan lukijayhteisön rekisteristä.

Otavamedialla tai sen edustamalla yhteistyökumppanilla (Digitalist Group Oy) on oikeus päättää jäsenyys, mikäli jäsen ei ole osallistunut tutkimusaktiviteetteihin viimeisen 12 kuukauden aikana, jäsentilin epäillään joutuneen väärinkäytön kohteeksi tai jäsen on jollain muulla tavalla rikkonut minunmedia-lukijayhteisön sääntöjä. Jäsenen henkilötiedot poistetaan rekisteristä.

12. Muutokset

Otavamedia varaa kaikki oikeudet minunmedia-lukijayhteisön sääntöjen, tutkimusaktiviteettien tai vastaajapalkkioiden muutoksiin tai niiden lopettamiseen. Lukijayhteisön säännöt ovat nähtävillä minunmedia.fi sivuilla, ja mahdollisista muutoksista sääntöihin ilmoitetaan lukijayhteisön sivuilla.