minunmedia

Säännöt

1. Minunmedia-lukijayhteisö
Minunmedia-lukijayhteisöllä tarkoitetaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia) toteuttamaa verkon yli toimivaa lukijayhteisöä, jota hallinnoi Otavamedian toimeksiannosta Digitalist Group Oy.
 
2. Jäsenyys
Minunmedia-lukijayhteisön jäsenet ovat Otavamedian aikakauslehtien sisältöjen ja mainonnan kehittämisestä kiinnostuneita 16 vuotta täyttäneitä Suomessa vakituisesti asuvia henkilöitä. Lukijayhteisön jäsenenä ei voi olla henkilöitä, jotka työskentelevät markkinatutkimusyrityksissä tai tekevät markkinatutkimukseen rinnastettavia toimeksiantoja.


3. Tutkimustoiminta
Minunmedia-lukijayhteisön jäsen kutsutaan 1-4 kertaa kuukaudessa vastamaan lehdessä olevaa mainontaa tai toimituksellista sisältöä koskeviin kyselyihin. Lisäksi jäseniä voidaan kutsua mukaan muihin tutkimusaktiviteetteihin, esimerkiksi osallistumaan verkkokeskusteluun. Kutsut Jäsenille lähetetään pääasiassa sähköpostitse ja jäsenet voivat osallistua niihin kirjautumalla minunmedia-lukijayhteisöön käyttäen omia käyttäjätunnuksia ja salasanoja tai muun ohjeistuksen perusteella. Kutsuja voidaan lähettää myös tekstiviestillä. Jotkut kutsut lähetetään vain tietylle yhteisön ryhmälle.

4. Osallistuminen
Vain minunmedia-lukijayhteisön jäsen voi osallistua yhteisö aktiviteetteihin.  Osallistuminen on vapaaehtoista. Vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan jäsenten omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin. Kukin jäsen on vastuussa siitä, että hänen vastauksensa tai kommenttinsa ovat asiallisia (esimerkiksi, että vastuksissa ei käytetä kirosanoja tai rasistisia ilmauksia).
 
Aktiviteettiin voidaan soveltaa sääntöjä, jotka ovat tarkoitettu noudatettavaksi vain sen Aktiviteetin osalta.

5. Osallistumiskorvaus
Tutkimuksiin vastanneiden ensisijaisena palkkiona on olla vaikuttamassa vastauksillaan lehden sisällön ja siinä olevan mainonnan kehittämiseen.
 
Tämän lisäksi kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kuukausittain palkintoja. Arvonta suoritetaan kuukauden viimeisenä päivänä ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostilla. Voittajien etunimi voidaan myös julkaista minunmedia-lukijayhteisössä.

Arvonnan voittajilla on kulloinkin mahdollisuus valita haluamansa palkinto annetuista vaihtoehdoista. Arvontojen tiedot ja palkinnot julkaistaan minunmedia-lukijayhteisössä. Tutkimusaktiviteeteista riippuen vastaajapalkintoina voi olla myös henkilökohtaisia palkintoja, näistä tiedotetaan erikseen tutkimusten yhteydessä.
 
Lukijayhteisön jäsen vastaa kaikista mahdollisista lukijayhteisöön osallistumisesta liittyvistä kustannuksista kuten esimerkiksi internetliittymän kustannuksista, laite-, ohjelmisto- tai muista vastaavista kustannuksista.


6. Tietosuoja 
Minunmedia-lukijyhteisössä tehdyt tutkimusaktiviteetit noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä kansainvälisen markkinatutkimusalan kattojärjestön ESOMARin sääntöjä ja periaatteita.
 
Yhteisön jäsenten vastaukset/kommentit käsitellään luottamuksellisesti eikä jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Lukijayhteisössä jaettua tietoa käytetään vain lukijayhteisön jäsenten analysointiin ja profilointiin, jotta Otavamedia voi valita sopivia jäseniä osallistumaan tiettyihin Aktiviteetteihin.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat
Minunmedia-lukijayhteisöön osallistuminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Kukin jäsen voi valita käyttäjätunnuksensa ja salasanansa kirjautuessaan Yhteisöön ensimmäistä kertaa. Käyttäjätunnuksen ja salasanan voi vaihtaa Profiilini-osiossa. Kukin käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan. 

8. Oikeudet Yhteisön sisältöön ja materiaaliin
Minunmedia-lukijayhteisön jäsenen antamat vastaukset ja muut aineistot ovat Otavamedian omaisuutta. Jokainen jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa Otavamedian käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot (esimerkiksi valokuvat).
 
Lukijayhteisön sivustolla olevat aineistot ja tiedot on tarkoitettu ainoastaan lukijayhteisön tutkimusaktiviteetteihin osallistumiseen, eikä jäsen saa käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
 
Käyttäjä, joka loukkaa tässä mainittuja immateriaalioikeuksia, vastaa Otavamedialle ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista.

9. Henkilötiedot
Hyväksymällä nämä ehdot annat Otavamedialle oikeuden kerätä ja käsitellä lukijayhteisöön toimittamaasi tietoa.

Yhteisön Tietosuojaselosteesta löytyy tietoa ja ehdot, joita sovelletaan tai jotka liittyvät rekisterinpitäjään, sen edustajiin, kerättyihin henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn sekä jäsenen oikeuksiin hänestä kerättyjen henkilötietojen osalta. Jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että heidän yhteystietonsa ovat ajan tasalla. Lukijayhteisön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin lukijayhteisö on toiminnassa.

10. Vastuunrajaus 
Otavamedia ei ole vastuussa lukijayhteisössä julkaistun tai jäsenten julkaiseman sisällön oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. 

11. Jäsenyyden irtisanominen
Osallistuminen Yhteisöön on vapaaehtoista ja jäsen voi koska tahansa irtisanoa jäsenyytensä Yhteisössä. Jäsenyyden irtisanominen tehdään lukijayhteisön Omat tiedot-osiossa.
 
Otavamedialla on oikeus päättää sellaisen jäsenen jäsenyys minunmedia-lukijayhteisössä, joka ei ole viimeisen 6 kuukauden aikana ottanut osaa yhteenkään yhteisön aktiviteettiin tai jos on syytä epäillä, että kolmas osapuoli käyttää väärin käyttäjätiliä tai jos jäsen on rikkonut lukijayhteisön sääntöjä.
 
Näissä kummassakin tilanteessa kaikki henkilötiedot poistetaan, ja muutamme tutkimustiedot täysin nimettömiksi (anonymisointi). Jäsenyyden aikana henkilötietojen ja kyselyvastausten välillä on teknisistä syistä linkki (tiedot on pseudonymisoitu).

12. Muutokset
Otavamedialla on oikeus muuttaa lukijayhteisön sääntöjä. Säännöt ovat nähtävillä minunmedia-lukijayhteisössä, jossa myös ilmoitetaan sääntöjen muutoksista.