minunmedia

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Otavamedia Oy (Otavamedia)
Osoite: Maistraatinportti 1, 00240 HELSINKI
(Y-tunnus 0196807-2)
 
2. Rekisterin nimi
Minunmedia-lukijayhteisön käyttäjärekisteri
 
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään markkinointitutkimukseen. Otavamedia käyttää jäsenten markkinointitutkimusten kautta antamia vastauksia kehittäessään tuotteitaan, palveluitaan tai markkinointistrategioitaan.
 
4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää kustakin jäsenestä seuraavia tietoja:
 
Henkilötiedot
• Etu- ja sukunimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Asuinkunta
• IP-osoite
 
Käyttäjän antamat sosiodemografiset tiedot
     a) Sukupuoli
     b) Syntymävuosi
     c) Sosioekonominen asema
     d) Koulutusaste
     e) Ammatti
     d) Lasten lukumäärä ja iät
Tietoja käsitellään pääsääntöisesti kootusti. Rekisterinpitäjä ei yhdistä käyttäjän antamia henkilötietoja muihin tietoihin ilman käyttäjän suostumusta tai pyyntöä tai ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
Tutkimustiedot
Käyttäjän vastaukset kyselyihin tai muihin yhteisössä toteutettuihin aktiviteetteihin (esim. verkkokeskustelut).
Tietoja käsitellään pääsääntöisesti kootusti.
 
5. Tutkimustoiminta
Jäsenten tutkimustoiminnan yhteydessä antamat vastaukset ja kommentit (tutkimukset ja keskustelufoorumit).
Lukijayhteisön jäsenten vastaukset ja kommentit käsitellään luottamuksellisesti eikä jäsenten yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.
Jäsenet antavat Otavamedialle oikeuden yhdistää jäsenten antamat henkilötiedot heidän jo olemassa olevaan asiakastietoonsa (kuten nimi ja osoitetieto), jotta Otavamedia pystyy kehittämään tuotteitaan ja parantamaan palveluaan. Tätä yhdistettyäkin tietoa käsitellään yhdistämäisen jälkeen vain kokonaistasolla eikä lainkaan henkilötasolla.
Lukijayhteisössä kerättyä tietoa käytetään vain kokonaistulosten analysointiin, jotta Otavamedia kykenee luomaan asiakassegmenttejä ja asiakasprofiileja tuotteiden, palveluiden, konseptien ja markkinoinnin kehittämiseen.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Minunmedia-lukijayhteisössä tietoja kerätään rekisteröitymislomakkeen, käyttäjän vastaamien kyselyjen, minunmedia-yhteisöjen keskustelujen tai muiden tutkimusaktiviteettien kautta lukijayhteisössä sekä Otavamedian tilaajarekisteristä.
 
7. Tietoturva
Henkilötietoja ei tallenneta manuaalisesti.
Sähköisesti tallennettu tieto: Tietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jäsenillä on pääsy henkilötietoihinsa käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jäsenten henkilötietoja säilytetään salasanalla ja palomuurilla suojatussa pilvipalvelussa ja/tai tietokannassa.
 
8. Jäsenen oikeudet
Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Pyynnöstäsi poistamme henkilötietosi ja muutamme tutkimustiedot nimettömiksi, jotta niistä ei enää tunnista sinua, ellei meillä ole lainsäädäntöön perustuvaa oikeutta tai velvoitetta säilyttää tiettyjä henkilötietoja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• Kun meidän on säilytettävä henkilötiedot laki-, vero-, tarkastus- tai kirjanpitovelvoitteitamme varten, säilytämme tarvittavia henkilötietoja sovellettavassa lainsäädännössä määritetyn ajan.
• Kun tietojen säilyttäminen on tarpeen oikeutettujen liiketoimintaetujemme kannalta, esimerkiksi petosten estämiseksi tai käyttäjien suojaamiseksi.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse tietosuoja-asiat@otavamedia.fi, kirjeitse Maistraatinportti 1, 00240 Helsinki tai puhelimitse (09) 15 6665. Jäsen voi kerran vuodessa käyttää tarkastusoikeuttaan maksutta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksissa. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa toimittaa Otavamedialle edellä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus pyytää tietojensa käsittelyn estämistä tai rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Linkki Otavamedian tietosuojaselosteen: https://otavamedia.fi/tietosuoja/